pred malovaním

Názov referencie fasádneho štúdia: rekonštrukcia interiéru

fotku pridal: Fasádne štúdio

pred malovaním - sadrokartónové rampy, vysádrované, vybrúsené