kazetový strop

Názov referencie fasádneho štúdia: kazetový strop

fotku pridal: Fasádne štúdio

kazetový strop - montáž rástra kazetového stropu