montáž pohľadu

Názov referencie fasádneho štúdia: montáž podhľadov

fotku pridal: Fasádne štúdio

montáž pohľadu - prierez podhľadu, AL konštrukcia a debnenie s OSB doskami