strop so sadrokartónu

Názov referencie fasádneho štúdia: montáž sadrokartónu vlčkovce

fotku pridal: Fasádne štúdio

strop so sadrokartónu - podsvietený strop so sadrokartónu,