osadenie plastových okien

Názov referencie fasádneho štúdia: rekonštrukcia bytu 1

fotku pridal: Fasádne štúdio

osadenie plastových okien - zúženie otvoru, osadenie plastového okna