pôvodný podhľad

Názov referencie fasádneho štúdia: sadrokartónový strop

fotku pridal: Fasádne štúdio

pôvodný podhľad - pôvodný strop v kúpelni