pred zateplením

Názov referencie fasádneho štúdia: Zatepľovanie Modranka

fotku pridal: Fasádne štúdio

pred zateplením - rodinný dom pred realizáciou