začiatok zatepľovania

Názov referencie fasádneho štúdia: zatepľovanie Šala

fotku pridal: Fasádne štúdio

začiatok zatepľovania - lepenie sokla tvrdeným plystyrénom, začiatok zatepľovania