realizácia zateplenia

Názov referencie fasádneho štúdia: zateplovanie Šelpice

fotku pridal: Fasádne štúdio

realizácia zateplenia - zateplený rodinný dom v Šelpiciach