vizualizácia prvotná

Názov referencie fasádneho štúdia: zateplovanie Trnava

fotku pridal: Fasádne štúdio

vizualizácia prvotná - pôvodný návrh vizualizácie fasády