montáž podhľadov

Názov referencie fasádneho štúdia: zatepľovanie kamnný mlyn

fotku pridal: Fasádne štúdio

montáž podhľadov - montáž podhľadov AL-konštrukciou + OSB dosky