pred zateplením

Názov referencie fasádneho štúdia: zatepľovanie kamnný mlyn

fotku pridal: Fasádne štúdio

pred zateplením - začiatok realizácie zatepľovania